Tyrannis

		
O filme

Tyrannis je necenzúrované vizuálne stvárnenie systému súčasných médií, ktoré ovládajú spoločnosť strachom (ako krutovládcovia z dávnych čias). Útočia na najelementárnejšiu podstatu jedincov a kategorizujú ich do podôb v ktorých ich chcú držať. Pod nátlakom a strachom o vlastnú existenciu sú títo ľudia schopní páchať činy, na ktoré by za normálnych okolností ani nepomysleli. Dôsledky tejto problematiky opäť kŕmia príčiny a začarovaný kruh naberá na sile. Kto nás kŕmi strachom? Sme po ňom tak hladní, či len nevieme odvrátiť zrak? Pozeraj sa úbohý človeče, pozeraj, kým ti nevyžerieme dušu.
Krátky film Vladimíra Mrkvicu.
VŠMU / 2017 / Slovensko

Malá

		
O filme

Film je o hneve a frustrácii a rozpráva príbeh dievčaťa, ktoré je vychovávané v určitom prostredí a nemá prístup k iným aktivitám, ako k tým stráveným s jej otcom. Očividne jej niečo chýba, priťahuje ju zábava starších detí. Jej očakávania nie sú naplnené a vysporadúva sa s tým jediným spôsobom, ktorý pozná.
Réžia: Terezie Halamová.
Kamera: Vojtěch Dvořák
Produkcia: FAMU / 2017 / Česko

Related videos

Tobi

		
Description

Réžia: Kristina Kean Shtubert
Kamera: Nicola Alice Hens
Produkcia: German Film-and Television Academy Berlin (dffb)

Related videos

Dve kiná Jodya Jarsuna

		
O filme

Plechovka z filmovým kotúčom, tropická hranica a dve kiná, jedno na každej strane rieky. Krátky film Alejandra Gallo Bermúdeza / 2017 / Argentína

Related videos

Sonja

		
O filme

Sonja je experimentálnym básnickým príbehom nevidiacej umelkyne Sone Želískovej, ktorá napriek nepriaznivému osudu našla životnú cestu v umení a keramike. Kombináciou dokumentárneho a poetického prístupu sa tento krátky film pokúša zobraziť skutočný príbeh básnickým jazykom.

Réžia: Maroš Milčík
Kamera: Gašper Šnuderl
Zvukový dizajn: Defacto Sound
2018

Related videos

Save

		
Description

film description

Related videos

Okná

		
O filme

Otvorené okno pozýva nazrieť dovnútra – ale kto sa pozerá? V digitálnom svete sa náš súkromný život zdieľa s ostatnými a nie vždy dobrovoľne. Vo filme sú okná metaforou pre obrazovky, ktoré používame na sledovanie ostatných.
Réžia: Jason Allen Lee / 2018

99 mien božích

		
O filme

Nový poetický film režisérky Yumny Al-Arashi, ktorý sa pôvodne premietal na filmovom festivale Tribeca, prináša svetlo na mysticizmus a rituály, ktoré boli počas storočí súčasťou islamskej tradície.

Réžia: Yumna Al-Arashi

Poverené spoločnosťou NOWNESS

Kamera: Harry Wheeler
Spracovanie: Cinelab London / 2018

Related videos

Veci v hlave

		
O filme

Réžia: Zora Rux / 2017

Related videos

Praha očami cudzincov

		
O filme

Krátky dokumentárny animovaný film, vytvorený na základe rozhovorov s cudzincami, ktorí dlhodobo žijú v Prahe.
Réžia: Daria Kashcheeva / FAMU / 2017 / Česko

Podobné videá