Pásmo krátkych filmov z SFÚ: MALÉ FILMY, VEĽKÍ REŽISÉRI

Festival AZYL SHORTS  (5. – 8. 10. 2022 / Banská Bystrica)

v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom

uvádza

pásmo krátkych filmov

 

MALÉ FILMY, VEĽKÍ REŽISÉRI

 

Pásmo filmov zostavené pre Festival AZYL SHORTS 2022 tvoria dva prelínajúce sa zostavy vizuálne aj obsahovo unikátnych slovenských krátkych filmov i trailerov k hraným filmom z druhej polovice 20. storočia. Do línie krátkych filmov od známych režisérskych osobností, ktoré nakrútili pred svojimi dlhometrážnymi debutmi (Viktor Kubal, Dušan Hanák), resp. po normalizačnom obmedzení ich dlhometrážnej hranej tvorby (Dušan Trančík, Peter Solan) vstupujú trailery na filmy ďalších známych tvorcov (Alain Robbe-Grillet, Eduard Grečner a Martin Hollý), poväčšine z obdobia 60. rokov. Výber teda na jednej strane zahŕňa vydarené, hoci vynútené, „odskoky“ od hranej tvorby (Peter Solan), resp. skúšanie filmárskych postupov (kombinácia fotografie a animácie, Viktor Kubal). Na strane druhej, špeciálny „azylový“ program (70 min) zámerne naznačuje voľné formálne aj ideové asociácie medzi rôznymi krátkometrážnymi formami filmových výpovedí. 

 

FILMY (v nasledovnom poradí):

 

Dobový trailer:  Muž, ktorý luže  (Alain Robbe-Grillet / 1968 / 3 min 24 sek)

 

Len lístok poľnej pošty (Peter Solan / 1977 / 14 min 27 sek) 

Ludvíka Maršíka z českého Náchoda zastihla prvá svetová vojna na maliarskej akadémii vo Viedni. Po narukovaní do rakúsko-uhorskej armády sľúbil rodine, že bude denne písať. Za necelé 4 vojnové roky poslal 1500 pozdravov, z ktorých sa zachovalo 477.

 

Dobový trailer:  Ľalie poľné (Elo Havetta/ 1973 / 2 min 9 sek)

 

Vrcholky stromov (Dušan Trančík / 1972 / 17 min 53 sek) 

Do bufetu príde žirafa a objedná si limo. Vypije ho na ex a odíde. Pán pri pulte sa vydesene pýta predavačky, nie je vám to divné? Ale je, odpovie predavačka, obyčajne si dáva rum. Ale dnes bude asi po fláme. Úsmevný dokumentárny film zachytávajúci prácu i chvíle oddychu členov Brigády socialistickej práce v cementárni v Hornom Srní. 

 

Dobový trailer:  Prípad Barnabáš Kos (Peter Solan/ 1965 / 1 min 27 sek)

 

Vstupujeme do doby atómovej (Viktor Kubal / 1963 / 12 min 27 sek) 

Raz, dva, tri štyri, päť, šesť. Po dovŕšení doby kamennej, doby bronzovej, doby železnej, doby elektrickej a doby, kedy sa nadpisy k filmom nedávajú na začiatok, ba dokonca ani do stredu obrazu, vstupujeme do doby atómovej…

 

Dobový trailer:  Každý týždeň sedem dní (Eduard Grečner/ 1964 / 3 min 25 sek)

 

Prišiel k nám Old Shatterhand (Dušan Hanák / 1965 / 12 min 27 sek) 

Socialistické Československo je dobre strážená rezervácia, kde si domorodé obyvateľstvo žije svoje pokojné životy a netuší o hrozbe z „divokého západu“. Nepriateľ však nespí. Vyčkáva. Treba sa naučiť byť v strehu, pretože do zasľúbenej socialistickej krajiny prenikajú z bohatých západných prérií prehnití valutoví cudzinci…  

 

Dobový trailer:  Noční jazdci (Martin Hollý / 1981 / 2 min 2 sek)

Ostatné filmy

SFÚ SHORTS

The story of a person who is stuck with the concept of home and attaches a lot of meaning to small things, choosing herself as a weapon at a Russian roulette table and the battle of her inner roulette.

Continue Reading