DEEP WATER / Anna Dudko

Originál názov:

DEEP WATER

Autor:

Anna Dudko

Minutáž:

06:00

Rok:

2020

Krajina:

UKR

Osamelá bacuľatá morská víla horlivo sleduje ľudí cez vodovodné potrubie pomocou mágie. Jedného dňa sa zamiluje do muža a zaslepená vášňou prichádza do jeho bytu, aby uspokojila svoje túžby.

Ostatné filmy

Liturgy of anti-tank obstacles / Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Originál názov:

Liturgy of anti-tank obstacles

Autor:

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Minutáž:

12:00

Rok:

2022

Krajina:

UKR, USA

Ukrajinská realita rozdelená medzi obdobie pred a po vojne. Každý občan sa snaží prispieť národnej obrane. Veľa ľudí sa prekvalifikovalo pre potreby armády. Sochári a obrábači kovov teraz robia protitankové prekážky. V obchodoch s umením, medzi umeleckými dielami. Umelci pracujú na protitankových prekážkach obklopení sochami anjelov, kozákov a slávnych ukrajinských osobností. Sochy stoja v rohoch ako tichá armáda. Niekoľko kópií Ježiša Krista, ako terakotová armáda čakajú, zamrznutí v rozličných pózach. Majstri zvárajú kov pre Ozbrojené zložky Ukrajiny.

Ostatné filmy

SAD PORTRAITS / Vitalii Kikot

Originál názov:

SAD PORTRAITS

Autor:

Vitalii Kikot

Minutáž:

30:00

Rok:

2021

Krajina:

UKR

Ľúbostný trojuholník medzi pokladníčkou a dvoma ochrankármi z malého supermarketu v provinčnom mestečku.

Ostatné filmy

Liturgy of anti-tank obstacles

The reality in Ukraine split into before and after the war. Every citizen is trying to contribute to the nationwide resistance. Many people retrained for the needs of the military. Sculptors and metalworkers now make anti-tank obstacles. In the art workshops, among the artwork, anti-tank obstacles are being produced. The artists make the anti-tank obstacles, surrounded by the sculptures of angels, Cossacks, and famous Ukrainian personalities. Statues stand in the corners like a silent army. Multiple copies of Jesus Christ, like a terracotta army, froze in various poses and waiting. Masters weld metal for the Armed Forces of Ukraine.

Continue Reading