Sestry / Andrea Szelesová

Originál názov:

Sestry

Autor:

Andrea Szelesová

Minutáž:

11:27

Rok:

2021

Krajina:

CZK

Animovaný príbeh o jedinečnosti aj ťažkostiach súrodeneckého puta. Staršia zo sestier živorí uviaznutá uprostred púšte, neschopná sa o seba postarať. Von z všadeprítomného piesku vykukuje iba jej hlava a ruky. Bez toho, aby existovala nádej, že sa dievča podarí z jej piesočného zajatia vyslobodiť, stává se starostlivosť o ňu nespravodlivým údelom Mladšej sestry. Do akej miery se môže jedinec vyvliecť z všeobecne predpokladaného záväzku, že bude svojmu súrodencovi vždy oporou?

Ostatné filmy

Milý Tati / Diana Cam Van Nguyen

Originál názov:

Milý Tati

Autor:

Diana Cam Van Nguyen

Minutáž:

12:46

Rok:

2021

Krajina:

CZK

Bolestné osobné skúsenosti detských rokov, cez ktoré môžeme mapovať nekonečný príbeh kultúrnych a spoločenských predsudkov, ničiacich medziľudské vzťahy. Režisérka Diana Cam Van Nguyen jemným a precíznym filmovým jazykom píše zmierlivý list svojmu problematickému otcovi, a snaží sa tak o pochopenie jeho zraňujúcich činov. Citlivé a formálne neobyčajné dielo prehovorí ku každému, kto si pamätá na vlastné detské časy.

Ostatné filmy

JANG / Josef Švejda

Originál názov:

JANG

Autor:

Josef Švejda

Minutáž:

27:27

Rok:

2022

Krajina:

CZK

Nechať za sebou očakávania rodičov aj spoločnosti a vyraziť do sveta. Skočiť na nákladný vlak a žiť si po svojom. Tu a teraz! Graffiti writer JANGLIN so sebou berie diváka na cestu do neznáma, na dobrodružstvo bez cieľa. Portrét mladíckej nespútanosti kombinujúci klasické dokumentárne postupy s estetikou a vyjadrovaním modernej internetovej kultúry. Sugestívna výpoveď o súčasnosti dopĺňa elektronická hudba Olivera Torra, jedného z nejznámejších tvorcov alternatívnej scény.

Ostatné filmy

Can You Still Feel The Butterflies? / Radek Brousil, Kryštof Hlůže

Originál názov:

Can You Still Feel The Butterflies?

Autor:

Radek Brousil, Kryštof Hlůže

Minutáž:

13:17

Rok:

2021

Krajina:

CZK

Tajomná polomŕtva Ryba prestáva vidieť zmysel v svojej existencii. Odhodlaniu ukončiť vlastný život však začne rozporovať Vnútorný hlas. Dvojica sa spolu rozpráva formou veršov a citátov amerických hudobných skupín z prelomu tisícročia, a na diváka tak sugestívne doľaháva nielen váha vedomia, že sa svet okolo nás mení závratným tempom, ale tiež onemelá úcta pred silou prírody, ktorá si nakoniec vždy poradí aj bez nás. Nádej hľadajme v súcite.

Ostatné filmy

Ako sa Daphne premenila na rastlinu / Paula Malinowska

Originál názov:

Ako sa Daphne premenila na rastlinu

Autor:

Paula Malinowska

Minutáž:
Rok:

2020

Krajina:

SVK

Naše chodidlá, len predchvíľou také rýchle, zotrvávajú v odolných koreňoch.

  • Mytologický príbeh nymfy Daphne je prvou rastlinnou transformáciou Ovídových Metamorfóz, jedného z najviac vplyvných literárnych diel západnej kultúry. Príbeh je tiež jedným z prvých písomných záznamov zmieňujúcich pokus o sexuálne násilie vôbec. Ako sa na mytológiu transformácie tela Daphnee pozerať v súčasnom kontexte rámcovanom kultúrou znásilnenia a neustálymi snahami politikov*političiek o kontrolu telesnej autonómie? Dalo by sa na botanickú metamorfózu nymfy nahliadať inak, ako na príbeh založený na pnutí medzi prírodou a kultúrou, protikladoch človeka k prírode a ženy k mužovi? Ako nad mytologickým príbehom tematizujúcim premenu ľudského tela na rastlinu uvažovať v časoch klimatickej katastrofy, kedy sa nová citlivosť k mimoľudským aktérom*aktérkam a planéte stáva nutnosťou? Potrebujeme novú mytológiu, poučenú dejinami násilia z ktorých vychádza, no nerezignujúcu na hľadanie novej citlivosti k mimoľudskému.
Ostatné filmy

Titanik / Katarína Jonisová

Originál názov:

Titanik

Autor:

Katarína Jonisová

Minutáž:

15:00

Rok:

2020

Krajina:

SVK

Roman Radkovič založil s priateľmi z ústavu pre ľudí s mentálnou inakosťou svojráznu kapelu. V pesničkách zdieľa svoju hrôzu zo zániku sveta, ktorý každým dňom očakáva. S príchodom celosvetovej pandémie sme sa zrazu ocitli doma, v izolácii, odkázaní na dva konce telefónnej linky. Život na moment zastane, aby sme sa mohli obzrieť späť.

Ostatné filmy

Synobranie / Rebeka Bizubová

Originál názov:

Synobranie

Autor:

Rebeka Bizubová

Minutáž:
Rok:

2021

Krajina:

SVK

Sny sa prelínajú s realitou a realita je skreslená pohľadom človeka, ktorý sa na ňu díva. Dokumentárne zachytený portrét brata môjho otca, ktorý v roku 2000 zomrel pri neobjasnenej dopravnej nehode. Tri sny, ktoré sa snívali členom mojej rodiny podávajú zlomenosťou skreslený pohľad na smrť, nevyrovnanosť a lásku, ktorá stratila svojho prijímateľa. 

Ostatné filmy

Otváram dvere a neviem, čo sa s nimi deje, pomaly vŕzgajú oči sa dívajú / Kristián Grupač

Originál názov:

Otváram dvere a neviem, čo sa s nimi deje, pomaly vŕzgajú oči sa dívajú

Autor:

Kristián Grupač

Minutáž:

29:16

Rok:

2021

Krajina:

SVK

Varso a Crimson trpia schopnosťou U12 – nesmrteľnosťou, ktorej sa obaja snažia v špeciálnom programe vehementne zbaviť. Podarí sa to aspoň jednému z nich ?

Ostatné filmy