Slide 1
MEDZINÁRODNÝ
FESTIVAL
KRÁTKEHO FILMU


daFilms

Festival krátkeho filmu
na dafilms.sk
8.-23.10.2022

previous arrow
next arrow
Video sekcia

Video sekcia

Archív festivalu

Archív festivalu

Aktuálna súťaž

Aktuálna súťaž

Porota

Porota

Workshopy

Workshopy