Description

A RIVER FLOWS / Cristina García Zarzosa

Sen vo sne. Zobudenie sa do známej reality, ale objavujúc, že niečo z toho miesta sa vo vašej mysli  rozvíja okolo vás a konektor je zhmotnený vo vláknach farieb. Poetický film o dievčati a sochách.

Related videos

Leave a Reply