Description

ABSTRACTS / Antónia Bisová

Krátky minútový film o abstraktných a svetelných javoch,ktoré sú často prehliadané v našom rýchlom svete bez povšimnutia. Uhádnete, aké zaujímavé predmety a javy sa vyskytujú v týchto záberoch?

Related videos

Leave a Reply