Originál názov:

Ako sa Daphne premenila na rastlinu

Autor:

Paula Malinowska

Minutáž:
Rok:

2020

Krajina:

SVK

Naše chodidlá, len predchvíľou také rýchle, zotrvávajú v odolných koreňoch.

  • Mytologický príbeh nymfy Daphne je prvou rastlinnou transformáciou Ovídových Metamorfóz, jedného z najviac vplyvných literárnych diel západnej kultúry. Príbeh je tiež jedným z prvých písomných záznamov zmieňujúcich pokus o sexuálne násilie vôbec. Ako sa na mytológiu transformácie tela Daphnee pozerať v súčasnom kontexte rámcovanom kultúrou znásilnenia a neustálymi snahami politikov*političiek o kontrolu telesnej autonómie? Dalo by sa na botanickú metamorfózu nymfy nahliadať inak, ako na príbeh založený na pnutí medzi prírodou a kultúrou, protikladoch človeka k prírode a ženy k mužovi? Ako nad mytologickým príbehom tematizujúcim premenu ľudského tela na rastlinu uvažovať v časoch klimatickej katastrofy, kedy sa nová citlivosť k mimoľudským aktérom*aktérkam a planéte stáva nutnosťou? Potrebujeme novú mytológiu, poučenú dejinami násilia z ktorých vychádza, no nerezignujúcu na hľadanie novej citlivosti k mimoľudskému.
Ostatné filmy