Description
Krátky sci-fi horor o paralelnom svete, kde sa zrážajú 
alternatívne skutočnosti. Najdôležitejšou témou filmu 
je strach. Strach je hlavnou hnacou silou všetkých rozhodnutí
postavy. Či už je to strach z neznámych tvorov, ktoré 
vstupujú do nášho sveta, alebo strach zo straty milovaných. 
Réžia: Adrián Adamec
Related videos

Leave a Reply