Description

Vzostup / Anaïs Honvault Zborowski, Bob Fokoua

Minister vyhlási tender kvôli budúcej stratégii vládnych investícií. Stretne sa s dvoma mužmi. Urobia čokoľvek, aby vládny kontrakt dostali. No nepredvídateľný moment celkom zmení situáciu..

Related videos