Description

Tiger / Amaia San Sebastian

Ženská modelka pokračuje v nosení rôzneho oblečenia a tým pádom ju môžeme nejako označiť, zaškatuľkovať ju a vyliať si na ňu naše predsudky a strachy, ktoré vznikajú kvôli nášmu skreslenému pohľadu.

Related videos