Description

FINDING LINES / Mattias Larson

Skateboardista smeruje svoje linajky cez pravouhlú krajinu. Preskúmava vzory a tvary, ktoré po sebe zanechal človek.

Related videos

Leave a Reply