Description

Hasiaci Prístroj / Rodrigo Sopeña, Joana Solnado

Milagros je poverená nainštalovaťvo svojej kaplnke hasiaci prístroj. Najskôr však bude musieť požiadať o povolenie.

Related videos