Description

If you never answered x/ Daniel Mckee Krátky film sledujúci aktivitu telefónu strateného človeka. “AK SI NIKDY NEODPOVEDAL X” skúma tému komunikácie v 21. storočí cez hranol notifikácií objavujúcich sa na telefónnych obrazovkách.

Related videos

Leave a Reply