Description

Zavolám ti neskôr / Maria Scutaru

Čo znamená výraz „neskôr“ pre teba a čo pre tvojho rodiča? Je tenká hranica medzi neskôr a neskoro.

Related videos