Description

iRÓNIA / Radheya Jegatheva

Film, ktorý skúma vzťah medzi človekom a technológiou… rozprávaný z pohľadu telefónu.

Related videos