Related videos
O filme
Rudra sa jedného rána vráti do domu svojho priateľa Saruara, 
po tom ako pred rokom ušiel domu a nezanechal žiadnu správu.
Odpovedá iba na to, že je unavený  a Rudrovo vyčerpanie sa 
prejavuje neprestajným záujmom ísť na chvíľu spať. 
Krátky film bangladešského réžiséra Rudra Kawsera.

Leave a Reply