O filme

Film je o hneve a frustrácii a rozpráva príbeh dievčaťa, ktoré je vychovávané v určitom prostredí a nemá prístup k iným aktivitám, ako k tým stráveným s jej otcom. Očividne jej niečo chýba, priťahuje ju zábava starších detí. Jej očakávania nie sú naplnené a vysporadúva sa s tým jediným spôsobom, ktorý pozná.
Réžia: Terezie Halamová.
Kamera: Vojtěch Dvořák
Produkcia: FAMU / 2017 / Česko

Related videos

Leave a Reply