Originál názov:

Milý Tati

Autor:

Diana Cam Van Nguyen

Minutáž:

12:46

Rok:

2021

Krajina:

CZK

Bolestné osobné skúsenosti detských rokov, cez ktoré môžeme mapovať nekonečný príbeh kultúrnych a spoločenských predsudkov, ničiacich medziľudské vzťahy. Režisérka Diana Cam Van Nguyen jemným a precíznym filmovým jazykom píše zmierlivý list svojmu problematickému otcovi, a snaží sa tak o pochopenie jeho zraňujúcich činov. Citlivé a formálne neobyčajné dielo prehovorí ku každému, kto si pamätá na vlastné detské časy.

Ostatné filmy