O filme
Krátky príbeh o nachádzaní podobných objektov.
Autor: Tanello Production (Grazia Pompeo a Fulvio Pucciarelli) 
Webová stránka: tanelloproduction.com 
Hudba: Indie Disco Ben Fawkes 
Mesto: Naples, Taliansko / 2017
Related videos

Leave a Reply