Description

SORRY / Aitor Marín Correcher


Príbeh muža, ktorý sa rozišiel s priateľkou pred nejakou dobou. Žije na samote v prírode a dni si kráti prechádzkami so svojím psom. Čas od času sa mu zvláštnym spôsobom donesu o jeho bývalej nejaké správy.

Related videos

Leave a Reply