O filme

Tyrannis je necenzúrované vizuálne stvárnenie systému súčasných médií, ktoré ovládajú spoločnosť strachom (ako krutovládcovia z dávnych čias). Útočia na najelementárnejšiu podstatu jedincov a kategorizujú ich do podôb v ktorých ich chcú držať. Pod nátlakom a strachom o vlastnú existenciu sú títo ľudia schopní páchať činy, na ktoré by za normálnych okolností ani nepomysleli. Dôsledky tejto problematiky opäť kŕmia príčiny a začarovaný kruh naberá na sile. Kto nás kŕmi strachom? Sme po ňom tak hladní, či len nevieme odvrátiť zrak? Pozeraj sa úbohý človeče, pozeraj, kým ti nevyžerieme dušu.
Krátky film Vladimíra Mrkvicu.
VŠMU / 2017 / Slovensko

Related videos

Leave a Reply