O filme

Otvorené okno pozýva nazrieť dovnútra – ale kto sa pozerá? V digitálnom svete sa náš súkromný život zdieľa s ostatnými a nie vždy dobrovoľne. Vo filme sú okná metaforou pre obrazovky, ktoré používame na sledovanie ostatných.
Réžia: Jason Allen Lee / 2018

Related videos

Leave a Reply